Kostrådgivning

Ett viktigt led i hälsa som också ofta kan få ligga i individens egna händer är kost. Professionell kostrådgivning är individuellt anpassad och ger viktig kunskap för dig som vill hantera din vikt, äta rätt vid sjukdom, eller prestera bättre i samband med träning.

Kostrådgivning ingår oftast som del av en mer omfattande hälsoprofilering. Hälsoprofilering som metod syftar till att kartlägga en individs allmänna hälsotillstånd framför allt sett till livsstil och livssituation. Målet är att identifiera och justera faktorer med negativ påverkan som tidsbrist, vikt eller fysisk aktivitet.

Vid ditt första besök görs en nulägesanalys, en struktur för kostregistrering skapas och i de fall där det är aktuellt planeras även ett träningsprogram.

Mathias Zachau - Cert Personlig tränare, Journalist

Mobil: 0735-22 64 07
E-post: mathias@ortopedmedicinska.se
Hemsida: www.kraftsportkliniken.com
Online-bokning: Länk