Krisstöd, samtalsterapi och symtomfokuserad kortidsterapi

Utvecklingen i samhället går snabbt, i vissa avseenden med rekordfart. På många sätt påverkas människan positivt av framstegen men vi är mer ensamma än någonsin, vilket blir extra tydligt när livet skaver och gör ont.

Psykiskohälsa har blivit ett allt mer använt ord och det säger något om vår tid men också något om att det förhoppningsvis har blivit lättare att prata om det egna måendet, även när det inte är bra. Tystnaden och ensamheten behöver brytas och är inga vänner i oro och ångest.

Vår samtalsterapeut arbetar med stödsamtal i akuta krissituationer, med längre terapier men också med symtomfokuserad korttidsterapi. Vid en första konsultation diskuterar du och vår samtalsterapeut vilken form som kan passa bäst för dig utifrån de problem du behöver hjälp med.

Eva Parkrud - Samtalsterapeut

Mobil: 0705 - 62 41 13
E-post: eva@ortopedmedicinska.se