Psykologisk behandling, coaching & mental träning

Det sägs att vi lever i hjärnåldern. Kunskapen hur hjärnan fungerar och hur den kan tränas har tagit stora kliv under senare tid. När vi lär oss mer om hur vi fungerar mentalt så ökar våra chanser till att lyckas med det vi vill.

Detta gäller både när vi har symptom på ohälsa, t ex oro och nedstämdhet och när vi vill öka vår prestationsförmåga inom t ex idrott, arbete och privatliv.

Våra medarbetare inom psykologisk behandling och mental träning är legitimerade/certifierade för yrket med adekvat vidareutbildning och med lång erfarenhet inom organisationspsykologi och KBT.

Exempel på arbetsområden vi arbetar inom är: stresshantering, mental prestationsförmåga, time management och minnesträning. Vi utvecklar dina förmågor att nå dina mål, hantera förändring, hantera oro eller nedstämdhet och arbetar med ledarskap, organisationsutveckling, arbetsglädje, motivation och engagemang samt mindfulness.

Eva Parkrud - Samtalsterapeut

Mobil: 0705 - 62 41 13
E-post: eva@ortopedmedicinska.se