Idrottsläkare

Den idrottsmedicinska vetenskapen beskriver förebyggandet och behandlingen av, samt rehabiliteringen från skada. Goda kunskaper inom ämnesområdet är viktigt för att omhänderta patienter på ett adekvat och korrekt sätt. Principerna är tillämpbara på såväl idrottare som övriga.

Professor Lars Peterson är mycket välmeriterad och har gedigen arbetslivserfarenhet inom idrottsmedicin. Han är tillsammans med Per Renström författare till boken: Skador inom idrotten och har arbetat med flertalet idrottsklubbar på elitnivå.

Lars gör sin undersökning av din skadeproblematik utifrån sina omfattande kunskaper som idrottsläkare varefter diagnos ställs. Detta vägs sedan samman med den kliniska bedömning som gjorts av annan specialist inom manuell medicin (kiropraktor, osteopat, sjukgymnast, massör eller instruktör). Därefter upprättas din individuella behandlingsplan. Behövs kompletterande utredning eller undersökning förmedlas denna kontakt.

Lars Peterson - Leg Läkare, Professor i Ortopedi

E-post: info@ortopedmedicinska.se
Online-bokning: Länk