Personlig träning

Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa. Med hjälp av en personlig tränare kan du på ett säkert och stimulerande sätt hitta en väg där just dina behov och önskemål står i centrum.

En välutbildad personlig tränare hjälper dig genom att skräddarsy och kontinuerligt anpassa din träning. Det kan handla om uppstart för den som aldrig tidigare tränat, rehabilitering efter skada eller nästa steg för den som redan tränar aktivt.

Första besöket för personlig träning inleds med en diskussion gällande mål och förutsättningar. Tidigare skador eller sjukdomar tas hänsyn till i utformandet av träningsstrategi så att träningen blir både säker och effektiv.

I de fall vi upptäcker tillstånd som kräver kompletterande vård hänvisar vi dig till lämplig specialist.

Mathias Zachau - Cert Personlig tränare, Journalist

Mobil: 0735-22 64 07
E-post: mathias@ortopedmedicinska.se
Hemsida: www.kraftsportkliniken.com
Online-bokning: Länk