Idrottsmassage

Massage är sannolikt den tidigast kända formen av manuell behandling. Över hela världen och från alla tider finns väl dokumenterade texter och bilder som beskriver massage i olika former.

Idag är begreppet idrottsmassage allmänt känt som en terapeutiskt inriktad massageform där handgrepp och metod anpassas för ett behandla ett specifikt besvär. På så vis skiljer den sig ifrån massage som endast ges i avslappnande syfte. Idrottsmassage syftar till att öka blodcirkulationen och mjukdelarnas elasticitet.

Varje nybesök inleds med ett samtal gällande hur ditt besvär har uppkommit och hur det begränsar dig. Diskussion förs kring tidigare skador och sjukdom för att på ett säkert och effektivt sätt kunna gå vidare med en behandlingsplan. Fokus ligger på att optimera funktion i kroppens muskler och övriga mjukdelar.

I de fall vi upptäcker tillstånd som inte lämpar sig för idrottsmassage hänvisar vi dig till lämplig specialist.

Mattias Lüppert - Leg. Kiropraktor, Idrottsmassör

Mobil: 0707 - 26 89 27
E-post: mattias@ortopedmedicinska.se
Online-bokning: Länk