Företagskunder

Arbetet upptar en stor del av vår vardag och har därför en betydande inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Sjukskrivingar är kostsamt både för företag och enskilda individer men mycket kan förebyggas och undvikas om det tas om hand på ett tidigt stadium. Smärta och värk i leder och muskler är vanliga besvär relaterade till yrkeslivet och kan ofta avhjälpas med ökad kunskap och rätt behandling.

På Ortopedmedicinska Institutet har vi lång erfarenhet av att arbeta med företagskunder och vi kan erbjuda individuellt anpassade lösningar för både stora och små företag. I våra företagspaket tillhandahåller vi avdragsgill friskvård i form av osteopati, massage och kostrådgivning. Vi utför även arbetsplatsbesök med allt från ergonomisk rådgivning till föredrag om hälsa, kost, träning och friskvård efter era behov.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en konsultation för er arbetsplats utgående från era önskemål och idéer.

Mattias Lüppert: 070 - 726 89 27

info@ortopedmedicinska.se