Avancerad Manuell Terapi

Ortopedmedicinska Institutets examensutbildning i Avancerad Manuell Terapi (AMT) är en unik vidareutbildning inom manuell medicin och riktar sig till dig som vill fördjupa dig i behandling av smärta och funktionsstörningar i rörelseapparaten.

Utbildningen sträcker sig över ett år och är uppdelad på fem kurstillfällen à fyra dagar. Du kan läsa delkurserna i valfri ordning och för dig som inte vill gå hela utbildningen finns det även möjlighet att i mån av plats läsa de enskilda delkurserna separat. Vid varje kurstillfälle avhandlas en kroppsregion (t.ex. ländrygg och bäcken) i sin helhet med allt från tillämpad anatomi och klinisk biomekanik till anamnestagning, undersökningsmetodik och specifika behandlingsstrategier. Under utbildningen går vi igenom vanliga problem som kan drabba varje region och de varningstecken du behöver känna till för att kunna identifiera eventuella kontraindikationer för behandling. Därefter lär vi dig riktad anamnestagning för att du skall kunna komma fram till en diagnoshypotes som du sedan får bekräfta eller avfärda genom en omfattande undersökningsmetodik.

Du lär dig provokationstester för muskler, senor, ligament, leder och nerver och hur du kan differentiera mellan dem för att urskilja vilken vävnad och vilken fysiologisk process som är grunden till patientens symptom. Vi lägger därefter stort fokus på funktionstester för att träna din förmåga att fastställa den egentliga orsaken till problemet. Behandling baseras direkt på de fynd du gjort i din undersökning och anpassas således specifikt för att uppnå optimal funktion i de vävnader du har identifierat. De behandlingskoncept du kommer att få lära dig innefattar olika former av ledmobilisering och avancerade mjukdelstekniker.

Utöver kurstillfällena tillhandahålls strukturerade teoretiska och praktiska hemmastudier för att du ska kunna tillgodogöra dig dina nya kunskaper och färdigheter på bästa sätt. Som student förväntas du läsa förutbestämt kursmaterial inför varje kurstillfälle.

Efter genomgång av samtliga kurstillfällen ges möjlighet till examination i AMT. Examinationstillfället består av en teoretisk och en praktisk del.

Se kurskatalogen för mer information.

Kursinformation

Innehåll:
Examensutbildning i Avancerad Manuell Terapi.
Kurslängd:
5 kurstillfällen à 4 dagar (examensdag tillkommer). Totalt 147 undervisningstimmar. Praktiska och teoretiska hemmastudier tillkommer.
Förkunskap:
Grundutbildning motsvarande massör/massageterapeut eller sjukgymnast.
Pris:
6400 kr per delkurs. 29500 kr om utbildningen läses i sin helhet och betalas innan första delkursen. Moms tillkommer.
Kurskatalog:
För mer information om kursen klicka här.
Kursdatum:
Delkurs: Bröstrygg och bröstkorg 4-7 maj 2022
Delkurs: Ländrygg och bäcken 14-17 sep 2022
Delkurs: Nedre extremitet 16-19 nov 2022
Delkurs: Halsrygg, käkled och huvud 18-21 jan 2023
Delkurs: Övre extremitet 15-18 mars 2023
Anmälan:
Anmäl dig här.

 

AMT: Diagnos och behandling av ländrygg och bäcken

4 dagars delkurs

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap i behandling av smärta och funktionsstörningar i ländrygg och bäcken.

Under utbildningsdagarna varvas teoretiska och praktiska moment, vi repeterar funktionell anatomi och fördjupar oss i klinisk biomekanik, skadelära och differentialdiagnostik. Den praktiska undervisningen innefattar ortopediska test, mobilitetstest, ledspecifik behandling och avancerad mjukdelsbehandling.

För att du efter genomgången kurs på bästa sätt skall kunna tillämpa dina kunskaper lägger vi mycket tid på att skapa en kliniskt relevant struktur. Vi resonerar kring symptom och tar oss sedan steg för steg från anamnes till fysikalisk undersökning och behandling.

Du får bland annat lära dig:

 • Diagnoser som lumbago, ischias, diskbråck, facettledssyndrom, triggerpunkter med flera.
 • Ortopediska tester som Lasegue, Slump, Gaenslens, Kemps med flera.
 • Segmentella funktionstester för ländryggens leder, sacroiliacaleder och blygdbensfog.
 • Palpation och muskeltester för bukmuskler, iliopsoas, lumbala erector spinae med flera.
 • Ledspecifik behandling av ländryggens leder, sacroiliacaleder och blygdbensfog.
 • Avancerade mjukdelstekniker för relevanta muskler i området.

Efter avslutad kurs förväntas du ha goda kunskaper om ländryggens och bäckenets funktionella anatomi och biomekanik. Du förväntas förstå de vanligaste diagnoserna i området och känna till vilka frågor och tester du kan använda dig av för att utreda vilken som är troligast hos en given patient. Du ska på ett effektivt och säkert sätt kunna utföra specifika behandlingstekniker för leder och muskler relaterade till dysfunktion i ländrygg och bäcken.

 

AMT: Diagnos och behandling av nedre extremitet

4 dagars delkurs

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap i behandling av smärta och funktionsstörningar i nedre extremitet.

Under utbildningsdagarna varvas teoretiska och praktiska moment, vi repeterar funktionell anatomi och fördjupar oss i klinisk biomekanik, skadelära och differentialdiagnostik. Den praktiska undervisningen innefattar ortopediska test, mobilitetstest, ledspecifik behandling och avancerad mjukdelsbehandling.

För att du efter genomgången kurs på bästa sätt skall kunna tillämpa dina kunskaper lägger vi mycket tid på att skapa en kliniskt relevant struktur. Vi resonerar kring symptom och tar oss sedan steg för steg från anamnes till fysikalisk undersökning och behandling.

Du får bland annat lära dig:

 • Diagnoser som coxartros, trochanterit, ligamenststräckningar i knäled, löparknä, Mortons neurom, triggerpunkter, benhinneinflammation med flera.
 • Ortopediska tester som Patricks, Quadrant, Lachmanns, draglåde-test med flera.
 • Funktionstester för höftled, knäled, övre tibiofibularled, övre och nedre språngbensleder och intertarsalleder.
 • Palpation och muskeltester för sätesmuskler, lårmuskler och underbensmuskler.
 • Ledspecifik behandling av höftled, knäled, övre tibiofibularled, övre och nedre språngbensleder och intertarsalleder.
 • Avancerade mjukdelstekniker för relevanta muskler i området.

Efter avslutad kurs förväntas du ha goda kunskaper om nedre extremitetens funktionella anatomi och biomekanik. Du förväntas förstå de vanligaste diagnoserna i området och känna till vilka frågor och tester du kan använda dig av för att utreda vilken som är troligast hos en given patient. Du ska på ett effektivt och säkert sätt kunna utföra specifika behandlingstekniker för leder och muskler relaterade till dysfunktion i nedre extremitet.

 

AMT: Diagnos och behandling av halsrygg, käkled och huvud

4 dagars delkurs

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap i behandling av smärta och funktionsstörningar i halsrygg, käkled och huvud.

Under utbildningsdagarna varvas teoretiska och praktiska moment, vi repeterar funktionell anatomi och fördjupar oss i klinisk biomekanik, skadelära och differentialdiagnostik. Den praktiska undervisningen innefattar ortopediska test, mobilitetstest, ledspecifik behandling och avancerad mjukdelsbehandling.

För att du efter genomgången kurs på bästa sätt skall kunna tillämpa dina kunskaper lägger vi mycket tid på att skapa en kliniskt relevant struktur. Vi resonerar kring symptom och tar oss sedan steg för steg från anamnes till fysikalisk undersökning och behandling.

Du får bland annat lära dig:

 • Diagnoser som cervikalgi, diskbråck, facettledssyndrom, käkledsdysfunktion, cervikogen huvudvärk, triggerpunkter med flera.
 • Ortopediska tester som Spurlings, cervikal kompression, nervstretch, de Kleins med flera.
 • Funktionstester för halsryggens leder och käkled.
 • Palpation och muskeltester för cervikala erector spinae, trapezius, levator scapulae, sternocleidomastoideus med flera.
 • Ledspecifik behandling av halsryggens leder och käkled.
 • Avancerade mjukdelstekniker för relevanta muskler i området.

Efter avslutad kurs förväntas du ha goda kunskaper om nackens och käkledens funktionella anatomi och biomekanik. Du förväntas förstå de vanligaste diagnoserna i området och känna till vilka frågor och tester du kan använda dig av för att utreda vilken som är troligast i en given patient. Du ska på ett effektivt och säkert sätt kunna utföra specifika behandlingstekniker för samtliga leder och relevanta muskler relaterade till halsrygg, käkled och huvud.

 

AMT: Diagnos och behandling av övre extremitet

4 dagars delkurs

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap i behandling av smärta och funktionsstörningar i övre extremitet.

Under utbildningsdagarna varvas teoretiska och praktiska moment, vi repeterar funktionell anatomi och fördjupar oss i klinisk biomekanik, skadelära och differentialdiagnostik. Den praktiska undervisningen innefattar ortopediska test, mobilitetstest, ledspecifik behandling och avancerad mjukdelsbehandling.

För att du efter genomgången kurs på bästa sätt skall kunna tillämpa dina kunskaper lägger vi mycket tid på att skapa en kliniskt relevant struktur. Vi resonerar kring symptom och tar oss sedan steg för steg från anamnes till fysikalisk undersökning och behandling.

Du får bland annat lära dig:

 • Diagnoser som thoracic outlet syndrome, inklämningssyndrom, frusen skuldra, epicondylalgi, karpaltunnelsyndrom med flera.
 • Ortopediska tester som Allens, Neers, Hawkins, Mills, nervstretch, Tinel´s med flera.
 • Funktionstester för sternoclavicularled, acromioclavicularled, glenohumeralled, humeroulnarled, övre och nedre radioulnarleder, radiocarpalled och intercarpalleder.
 • Palpation och muskeltester för rotatormanchetten, pectoralmuskulatur, latissimus dorsi, biceps brachii, triceps brachii, underarmens flexorer och extensorer med flera.
 • Ledspecifik behandling av sternoclavicularled, acromioclavicularled, glenohumeralled, humeroulnarled, övre och nedre radioulnarleder, radiocarpalled och intercarpalleder.
 • Avancerade mjukdelstekniker för relevanta muskler i området.

Efter avslutad kurs förväntas du ha goda kunskaper om övre extremitetens funktionella anatomi och biomekanik. Du förväntas förstå de vanligaste diagnoserna i området och känna till vilka frågor och tester du kan använda dig av för att utreda vilken som är troligast i en given patient. Du ska på ett effektivt och säkert sätt kunna utföra specifika behandlingstekniker för samtliga leder och relevanta muskler relaterade till övre extremitet.

 

AMT: Diagnos och behandling av bröstrygg och bröstkorg

4 dagars delkurs

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap i behandling av smärta och funktionsstörningar bröstrygg och bröstkorg.

Under utbildningsdagarna varvas teoretiska och praktiska moment, vi repeterar funktionell anatomi och fördjupar oss i klinisk biomekanik, skadelära och differentialdiagnostik. Den praktiska undervisningen innefattar ortopediska test, mobilitetstest, ledspecifik behandling och avancerad mjukdelsbehandling.

För att du efter genomgången kurs på bästa sätt skall kunna tillämpa dina kunskaper lägger vi mycket tid på att skapa en kliniskt relevant struktur. Vi resonerar kring symptom och tar oss sedan steg för steg från anamnes till fysikalisk undersökning och behandling.

Du får bland annat lära dig:

 • Diagnoser som facettledssyndrom, costovertebralt smärtsyndrom, intercostal neurit och andningsrelaterade besvär med flera.
 • Ortopediska tester som spring test, revbenskompression, perkussion, bröstryggskompression med flera.
 • Funktionstester för bröstryggens leder och costovertebralleder.
 • Palpation och muskeltester för thorakala erector spinae, serratus posterior inferior, scalenii, sternocleidomastoideus och diaphragma.
 • Ledspecifik behandling av bröstryggens leder och costovertebralleder.
 • Avancerade mjukdelstekniker för relevanta muskler i området.

Efter avslutad kurs förväntas du ha goda kunskaper om bröstryggens och bröstkorgens funktionella anatomi och biomekanik. Du förväntas förstå de vanligaste diagnoserna i området och känna till vilka frågor och tester du kan använda dig av för att utreda vilken som är troligast i en given patient. Du ska på ett effektivt och säkert sätt kunna utföra specifika behandlingstekniker för samtliga leder och relevanta muskler relaterade till bröstryggen och bröstkorgen.