Myofasciella triggerpunkter

Denna kurs är ämnad att ge dig en djupgående förståelse för diagnos och behandling av triggerpunkter och myofasciellt smärtsyndrom.

Kursen lämpar sig för dig med tidigare erfarenhet av triggerpunktsbehandling och som vill fördjupa och förfina dina kunskaper, men även för dig som är novis på området och vill lära dig ett nytt effektivt verktyg för behandling av muskulär smärta.

Kursens teoretiska avsnitt ger dig en ingående beskrivning av fysiologin bakom uppkomsten av triggerpunkter och redogör för de olika förklaringsmodeller som i dagsläget är mest aktuella. Vi repeterar relevant smärtfysiologi och reder ut begrepp som nociceptiv, neuropatisk, inflammatorisk, refererad och projicerad smärta. Vi studerar muskelns mikroanatomi och dess kärl- och nervförsörjning för att bättre kunna förstå olika typer av muskelsmärta och hur vi kan skilja dem åt. Vi diskuterar sedan de mest använda behandlingsstrategierna, deras för- och nackdelar, samt hur de bäst används enskilt eller i kombination med annan behandling beroende på problemets natur.

Vid de praktiska momenten går vi metodiskt igenom kroppen region för region och lär oss att identifiera, palpera och behandla relevanta triggerpunkter muskel för muskel. Praktikdelen är klinikbaserad och är utformad för att lära dig att känna igen enskilda triggerpunkters olika symptombilder. Du lär dig att metodiskt skilja triggerpunktssmärta från andra vanligt förekommande smärtkällor i respektive område. Detta för att kunna rikta behandlingen så säkert och effektivt som möjligt.

Efter avslutad kurs ska du ha god kunskap om diagnostik och behandling av triggerpunkter i kroppens samtliga regioner samt ha en god generell förståelse för muskulär smärta och dess uppkomst.

Samtliga deltagare erhåller kursintyg i Myofasciella triggerpunkter utfärdat av Ortopedmedicinska Institutet.

Kursinformation

Innehåll:
Diagnos och behandling av triggerpunkter och myofasciellt smärtsyndrom.
Kurslängd:
3 dagar. Totalt 21 undervisningstimmar.
Förkunskap:
Grundutbildning motsvarande massör/massageterapeut, sjukgymnast eller osteopat.
Pris:
4.800 kr (moms tillkommer).
Kurskatalog:
För mer information om kursen klicka här.
Kursdatum:
12-14 oktober 2022.
Anmälan:
Anmäl dig här.