Utbildningar

Avancerad Manuell Terapi

22 dagar

Ortopedmedicinska Institutets examensutbildning i »Avancerad Manuell Terapi (AMT)« är en unik vidareutbildning inom manuell medicin för dig som vill fördjupa dig i behandling av smärta och funktionsstörningar i rörelseapparaten.

Läs mer...

Myofasciella triggerpunkter

3 dagar

Kursen »Myofasciella triggerpunkter« lämpar sig för dig med tidigare erfarenhet av triggerpunktsbehandling och som vill fördjupa och förfina dina kunskaper, men även för dig som är novis på området och vill lära dig ett nytt effektivt verktyg för behandling av muskulär smärta.

Läs mer...

 

Idrottsmedicin

3 dagar

Kursen »Idtrottsmedicin« består av både teori och praktik. I den teoretiska delen avhandlas ämnen som skadelära, skademekanismer och principer för rehabiliteringsträning och prevention. Vi redogör för fysiologin bakom idrottsskadors uppkomst och relaterar behandling och rehabilitering till läkningsprocessens olika stadier.

Läs mer...

Klinisk biomekanik

3 dagar

Kursen »Klinisk biomekanik« ger dig en solid och lättillgänglig grund i den mest relevanta kliniska biomekaniken för att öka din förståelse för vilka belastningar och påfrestningar kroppen utsetts för under olika aktiviteter, såväl i vårt dagliga liv som vid idrott.

Läs mer...