Om oss

Om Ortopedmedicinska Institutet

Ortopedmedicinska Institutets mål är att erbjuda landets bästa kurser och vidareutbildningar för dig som vill öka din kompetens inom diagnos och behandling av patienter med smärta och funktionsstörningar i rörelseapparaten.

Våra utbildningar är uppbyggda med fokus på klinisk relevans och praktisk tillämpning och riktar sig till dig som redan har en grundutbildning inom manuell terapi som massage, sjukgymnastik, osteopati, kiropraktik eller naprapati. Vi utgår från en solid vetenskaplig grund och strävar efter att lyfta fram, stärka och förtydliga manuell terapi som behandlingsform i vården av muskuloskelettal smärta och dysfunktion.

Förutom kursverksamhet driver Ortopedmedicinska Institutet även en privat multidisciplinär klinik under samma namn. Här erbjuds kiropraktik, osteopati, idrottsmassage, sjukgymnastik, medicinsk akupunktur, personlig träning, hälsoprofilering och kostrådgivning under samma tak.

Vi värderar samarbete mellan olika vårdgivare högt. Ökad förståelse genom samlad kunskap förutsätter att lärdom tas från samtliga yrkeskårer inom manuell terapi. Detta återspeglas både i kursutbudet och i den kliniska verksamheten.

Institutet är beläget i centrala Göteborg och grundades 2001 av kiropraktor Mattias Lüppert och osteopat Niklas Sposato. Utbildningsverksamheten drivs tillsammans med osteopat Allan Lidström.

Våra lärare

Huvudlärare på våra utbildningar är Mattias Lüppert (kiropraktor, idrottsmassör), Niklas Sposato (osteopat) och Allan Lidström (osteopat).

Utöver våra huvudlärare bjuder vi regelbundet in gästföreläsare med specialistkompetens inom olika områden som manuella behandlingstekniker, idrottsskador och rehabiliteringsträning.

Vi samarbetar med flera internationellt välrenommerade föreläsare som besöker oss för kortare specialiserade kurser som står utanför vårt ordinarie utbud. Dessa utbildningar annonseras på hemsida och i nyhetsbrev då de är aktuella.

Niklas S Sposato - Osteopat M.Sc. D.O.

Niklas har varit kliniskt verksam sedan 2001 och är tillsammans med kiropraktor Mattias Lüppert grundare av Ortopedmedicinska Institutet. Han tog sin examen som osteopat D.O. vid Skandinaviska Osteopathögskolan och har därefter vidareutbildat sig inom bland annat manuella behandlingstekniker, neurovetenskap och idrottsmedicin.

Förutom sin tjänst som osteopat och lärare vid Ortopedmedicinska Institutet är Niklas föreläsare och handledare vid University of Wales och Skandinaviska Osteopathögskolan. Under flera års tid undervisade han även vid Axelsons Gymnastiska Institut i Göteborg och har god erfarenhet av internationella utbildningsuppdrag.

Niklas är författare till läroboken ”Grundbok i osteopatisk teknik” som publicerades 2009.

 

Mattias Lüppert - Leg. Kiropraktor, Idrottsmassör

Mattias har varit verksam som legitimerad kiropraktor sedan 1998 och är tillsammans med osteopat Niklas Sposato grundare av Ortopedmedicinska Institutet. Efter sin examen från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan fortsatte han sina studier vid Karolinska Institutet där han var delaktig i forskning vid Laboratoriet för Biomekanik och Motorisk kontroll under institutionen för neurovetenskap. Mattias har en gedigen vidareutbildning bakom sig inom fysiologi, neurovetenskap och rehabiliteringsträning. Han innehar även en ingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Förutom sin tjänst som kiropraktor och lärare vid Ortopedmedicinska Institutet arbetar Mattias som lärare och klinikhandledare vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Han har tidigare också undervisat vid Idrottshögskolan i Stockholm och anlitats som föreläsare vid Skandinaviska Osteopathögskolan.

Mattias har ett stort idrottsintresse och är populär som föreläsare om idrottsskador, biomekanik och rehabilitering.

 

Allan Lidström - Osteopat Bsc. Ost. D.O.

Allan har arbetat inom friskvård och hälsa med olika former av manuell terapi sedan 1998 då han började sin karriär som friskvårdsterapeut. Hans studier innefattar en fyraårig utbildning till en kandidatexamen i osteopati från The European School of Osteopathy, Maidstone, England och han har vidareutbildat sig inom bland annat manipulationsbehandling, medicinsk akupunktur och neurodynamiska behandlingstekniker.

Förutom sin tjänst som osteopat och lärare vid Ortopedmedicinska Institutet är han lärare på Svenska Hälsoteamets massageutbildningar och AKAB´s akupunkturutbildningar. Allan har suttit i Svenska Osteopatförbundets styrelse.

Före sin tid på Ortopedmedicinska Institutet drev Allan kliniken Tredje Långgatans Hälsorum och var en av huvudpersonerna i Svensk Hälsa AB som tillhandahåller massage och andra hälsotjänster till större företag som till exempel Försäkringskassan, Posten och Polisen.