Idrottsmedicin

Kursen för Dig som vill arbeta inom idrotten. Du lär dig akutbehandling direkt på arenan, omhändertagande av överbelastningsskador, rehabilitering och tejpning.

Idrottsmedicin beskriver studiet av skador inom idrotten. Idag omfattar detta utöver omhändertagandet av skadan även skadeprevention, rehabilitering och återgång till idrottandet. Du får lära dig om vanliga skadors uppkomst och behandling, vad idrottaren själv kan göra och hur skadan behandlas av specialist. Vi avhandlar såväl akut uppkomna som kroniska skador och hur dessa behandlas i tidigt som sent skede.

Kursen består av både teori och praktik. I den teoretiska delen avhandlas ämnen som skadelära, skademekanismer och principer för rehabiliteringsträning och prevention. Vi redogör för fysiologin bakom idrottsskadors uppkomst och relaterar behandling och rehabilitering till läkningsprocessens olika stadier.

I den praktiska delen tittar vi på olika behandlingsstrategier för idrottsskador. Vi lär ut akut omhändertagande, förband och tejpning, behandling med kyla och värme samt manuell behandling och grundläggande rehabiliteringsträning.

Efter avslutad kurs ska du ha god kännedom om de vanligaste idrottsskadorna och mekanismerna bakom deras uppkomst. Du ska kunna utföra akut omhändertagande, tejpa och lägga förband samt ha en god förståelse för principerna för manuell behandling och rehabiliteringsträning vid idrottsskador. Kursen ska ge dig en god grund för fortsatta idrottsmedicinska studier.

Samtliga deltagare erhåller kursintyg i Idrottsmedicin utfärdat av Ortopedmedicinska Institutet.

Kursinformation

Innehåll:
Principer för behandling och rehabilitering av idrottsskador.
Kurslängd:
3 dagar. Totalt 21 undervisningstimmar.
Förkunskap:
Grundutbildning motsvarande massör/massageterapeut, sjukgymnast eller personlig tränare.
Pris:
4.800:- (moms tillkommer).
Kurskatalog:
För mer information om kursen klicka här.
Kursdatum:
26-28 maj 2022.
Anmälan:
Anmäl dig här.