Finansiering

Vidareutbildning är nödvändig för att kunna utvecklas och hålla sig uppdaterad inom sitt yrke som manuell terapeut. På Ortopedmedicinska Institutet erbjuder vi utbildningar för dig som vill öka din kompetens. Vi arbetar med små grupper och har som regel minst två lärare på plats vid alla praktiska moment. Målet är att dina nya kunskaper ska ge dig bättre resultat med dina nuvarande patienter och samtidigt hjälpa dig att nå ut till nya patientgrupper.

Samtliga av våra kurser baserar sig på din grundutbildning och räknas därför som avdragsgill fortbildning.

Som regel ska kursavgifter vara betalda innan kursstart men vid önskemål om upplägg med delbetalningar så har vi även rutiner för detta. Kontakta oss gärna i förekommande fall så lägger vi upp en finansieringsplan som anpassas efter dina behov.

Allmänna bestämmelser

  • Din kursbokning gäller från och med det datum anmälan görs via hemsidan.
  • Hela kursavgiften skall vara oss tillhanda senast fem arbetsdagar före kursstart.
  • Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan kursstart utgår en administrationsavgift på 200 SEK och vid avbokning senare än 30 dagar är avgiften 1000 SEK. Moms tillkommer.
  • Vid avbokning senare än fem dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs om anmälningarna är för få eller om det av annan anledning inte går att genomföra kursen. Beslut om detta fattas senast en vecka före kursstart.